ماضی استمراری (سلفی گری در جهان اسلام از وهابیت تا القاعده) نوشته سعید زاهدی

چهارشنبه, 12 مهر 1396 ساعت 08:19 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

معرفی کتاب

ماضی استمراری (سلفی گری در جهان اسلام از وهابیت تا القاعده)

نوشته سعید زاهدی

انتشارات عابد

کتابی مختصر و جامع در باب سلفی گری

دربخش اول این کتاب سعی شده ایده ی اولیه ی سلفی گری راتوضیح داده شود بیان شود  چرامیان اهل سنت چنین گرایشی به مرورکه امامان وعلمایشان ازاجتهادوعقل دورشدندپیش آمد. آشنایی بااین پیشینه کمک میکندبهتربفهمیم که چرااستدلال های دینی سلفی های امروزی میان مردم مقبول است.درفصل دوم ازآغازسلفی گری درعربستان وبنیان ها وبنیان گزاران وهابیت گفته شده .وهابی هاازمهم ترین گروهایی هستند که خودرا سلفی میدانندوبرجریانات اخیرسلفی واسلام گراتاثیرفراوانی دارند. فصل سوم به آغازورشدگرایش های درشبه قاره ی هنداختصاص داردوتلاش شده نشان داده شود چراامروزه درپاکستان (کشورجداشده ازهند) گرایش های سلفی بسیارتاثیرگزارندوکشورراهمیشه درگیرنگه    داشته اند. درفصل چهارم هم ازسلفی های مصروبه خصوص اخوان المسلمین سخن به میان آمده . اما بعدازاین بخش تاریخی سعی شده اوضاع سلفی دردوران اخیربررسی شود. سلفی هایی که متاثرازپیروزی انقلاب اسلامی وتشکیل حکومت اسلامی درایران فعال شدند ووقتی شوروی به افغانستان حمله کرد آمریکا ودیگرکشورهای منطقه با منحرف کردن توجه آنهاازکشورهای خودشان دسته دسته وگروه گروه به افغانستان فرستادند تا آنها راازمبارزه باحاکمانشان بازدارندوانرژیشان درجهت اهداف آمریکا (دردشمنی باابرقدرت رقیب شوروی) به کارگرفته شود. سلفی های سه گوشه ی جهان اسلام درافغانستان دورهم جمع شدند وبعدازجنگ متآثرازهم سلفی گری جدیدی ایجادشدکه ا لبته رنگ وبوی وهابیت وتکفیرش بیش ازهرچیزدیگری دیده می شد این سلفی های جدیدتشکل هایی ایجادکردند طالبان والقاعده ازمهم ترین ها وتآثیرگزارترین هایشان هستند.

خواندن 152 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
کد: 355
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family