مسابقات قرانی استانی برادران

یکشنبه, 19 آذر 1396 ساعت 07:12 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

نتایج 25 دوره مسابقات قرآن استانی

معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان

نکات قابل ذکر:

  • حد نصاب نمره قبولی در رشته حفظ 140 از 200 و در سایر رشته ها 70 از 100 می باشد.
  • تنها نفرات برتر اول و دوم مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
  • جهت شرکت در مسابقات سراسری که انشاء الله در بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد تنها نفرات اول در رشته های قرائت(مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) ، حفظ کل( مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) ، حفظ 20 جزء (مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) ، حفظ 10 جزء(مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) و ترتیل (مقطع سنی زیر و بالای 16 سال) اعزام خواهند شد ؛ بنابراین در رشته اذان و حفظ 5 جزء مرحله سراسری برگزار نخواهد شد .
  • ملاک شرکت در مسابقات قرآنی ، عضو بسیجی بودن فرد شرکت کننده در پایگاه های مقاومت بسیج می باشد . بنابراین در هر زمانی که مشخص شود فرد شرکت کننده فاقد شرط ذکر شده باشد از جمع مسابقات حذف خواهد شد.
  • ملاک شرکت در مرحله استانی ، تنها از طریق تایید و شرکت در مرحله شهرستانی می باشد ؛ بنابراین با توجه به اینکه در مابین متسابقین افرادی بودند که از طریق ناحیه تایید نشده بودند امتیاز آنها در جدول ذکر گردیده است ولی جزو نفرات برتر محسوب نشده اند .

رشته حفظ کل

رشته حفظ کل بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

امیرحسین احمدی

زنجان

15

32

13

20

100

179.75

اول

رشته حفظ کل زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی محمدی

سلطانیه

13.5

32

14

25

99

183.5

اول

2

علی مقدم

زنجان

14.5

32

12

24

96

178

دوم

3

رضا ندرلو

زنجان

13.5

31

11

20

94.5

169.75

----

رشته حفظ 20 جزء

بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

ناصر مقدم

زنجان

13

30

16

26

96

181

اول

2

امیرمحمدی

زنجان

15

33

16

26

90

179.5

دوم

زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی سیف اله نیا

زنجان

15

33.25

11.3

23

96

178.5

اول

2

هادی نوری

زنجان

14.5

28.25

13

22

93

170.75

دوم

رشته حفظ 10 جزء

بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

سید مهدی صفوی

زنجان

15

33

15.5

23

100

186.5

اول

2

مجید جهانشاهلو

زنجان

15

33.25

14.5

21.5

95.5

179.75

دوم

3

امیررضا زنگنه

خدابنده

14

26.75

12

20

86

158.75

---

زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

امین رضا امیری

زنجان

14

19

10.5

18

92.5

154

اول

2

امیررضا بیگدلو

خدابنده

12

18

9

14

66

119

دوم

رشته حفظ 5 جزء

بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

علیرضا زینعلی

زنجان

15

31

14

22

90.5

172.5

اول

2

محمد بیگدلو

خدابنده

13

17

11

20

89

150.25

دوم

زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتدا

تجوید

صوت

لحن

حسن حفظ

جمع امتیاز

رتبه

1

محمدامیری

زنجان

13

30.5

13

23

93.5

173

اول

2

امید رضایی

طارم

15

16

9

19

84

143

دوم

3

مهدی کاکایی

ماهنشان

15

23

11

14

60

123

---

4

یاسر کریمی

خدابنده

15

15

9

18

60

117

---

5

سید علیرضا موسوی

خدابنده

12

18.5

9

17

60

116.5

---

رشته قرائت

رشته قرائت مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی کرمی

زنجان

15

34.25

16.75

25

91

اول

2

مصطفی بازرگان

زنجان

14.5

29.5

13

21

78

دوم

3

وحید حاجیلو

زنجان

13.5

27

14.75

21.5

76.75

---

4

حمید ازلگینی

ابهر

13

28.5

14

20

75.5

---

5

علی کمالی

ابهر

11

28

14

20.75

73.75

---

6

اکبر محمدی

ایجرود

12.5

27

13

19

71.5

---

7

محمد رضا احمدی

خرمدره

14.5

19.5

11

16.5

61.5

---

8

حسین برجی

خرمدره

14.5

21

10

16

61.5

---

9

حسین رحمانی

ماهنشان

12.5

18

11.5

16

58

---

10

مهدی اصانلو

خدابنده

10.5

19

12

16

57.5

---

11

حسن محمدی

طارم

8

18

12

17

55

---

12

امید صفری

خدابنده

6.5

18

11

15.75

51.25

---

رشته قرائت مقطع زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

مهدی حیدری

زنجان

14.5

34.3

15.5

25.8

90

اول

2

مهدی کردلو

عدم معرفی

15

32

16

24.8

87.75

---

3

حسین عباسی

زنجان

14.5

31.5

15

23.5

84.5

دوم

4

مهدی جهانشاهلو

خدابنده

15

30.5

14

24.5

84

---

5

محمد محمدی

زنجان

15

30.8

14

24

83.75

---

6

یاسین علی آبادی

خدابنده

12

32

15

22

81

---

7

عرفان ذوالقدر نسب

ابهر

12.5

30.5

14

21

78

---

8

مهدی محمدی

سلطانیه

14.5

28.5

12

18

73

---

9

محمد هادی یوسفی

طارم

12

23

11

16

62

---

10

حسن شیروانی

خرمدره

14

18

12

15

59

---

11

رضا بالایی

ماهنشان

7

20

12

15

54

---

 

رشته ترتیل

رشته ترتیل مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

علی قنبری

زنجان

15

34.5

16.75

26

92.25

اول

2

سعید دویران

زنجان

15

33.5

16.25

24.5

89.25

دوم

3

حمیدجهانشاهلو

زنجان

15

32

15.25

23.25

85.5

---

4

مسلم مقدم

خرمدره

15

32

14

20.5

81.5

---

5

ولی الله کریمی

خدابنده

15

30

13.5

20

78.5

---

6

محمد داودی

ابهر

14.5

29

11.25

20

74.75

---

7

حسن جعفری

ابهر

14

24.5

13.5

21.5

73.5

---

8

حسن رضا بهرامی

خرمدره

14.5

29

10.25

18

71.75

---

9

زعفر میرزائی

ایجرود

14

24

11.25

18

67.25

---

10

مسعود محمود آبادی

زنجان

15

19

11.25

18

63.25

---

11

اصغر پور عشقی

ماهنشان

11

18

12.5

21.5

63

---

12

حسین قوجالو

سلطانیه

13

16

11.25

17

57.25

---

13

مرتضی بابالو

خدابنده

11

18

10

16

55

---

رشته ترتیل مقطع زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

وقف و ابتداء

تجوید

صوت

لحن

جمع امتیاز

رتبه

1

محمد امین نظری

زنجان

14.5

29

12

26

81.5

اول

2

حمیدرضا مرادخانی

طارم

13

24

11.3

23

71.25

دوم

3

عرفان ملکی

خدابنده

12

30.5

11.3

17

70.75

---

4

علی محمدی

سلطانیه

14

23.5

11.3

18

66.75

---

5

امیر حسین خلجی

خدابنده

12

24

11.3

16

63.25

---

6

حسین کشاورز

خرمدره

15

15

11.3

17

58.25

---

7

مهدی اکبری

خرمدره

15

15

11.3

15

56.25

---

8

کمیل ولی

ابهر

15

18

9

14

56

---

رشته اذان

رشته اذان مقطع بالای 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

صحت تلفظ و فصاحت  الفاظ و عبارات

صوت

لحن

آداب،شرایط و اجرای ممتاز

جمع امتیاز

رتبه

1

یحیی داداشی

عدم تایید ناحیه

13

34.5

28

10

85.5

---

2

بهروز بکشلو

خدابنده

12.75

34.5

25.25

10

82.5

اول

3

حسین قبادی

زنجان

13

33

25

9.75

80.75

دوم

4

علی اکبر مولایی

ابهر

11.5

33

26.5

9

80

---

5

علی داودی

ابهر

13

32

25

9.5

79.5

---

6

رضا صمدی

خرمدره

12.5

32

24

9.5

78

---

7

محمد حسین نوری

سلطانیه

13.25

32

23

9.5

77.75

---

8

مهدی مقدم

خرمدره

12.5

29

20

9

70.5

---

9

مرتضی عباسلو

ماهنشان

6

24

24

8

62

---

رشته اذان مقطع زیر 16 سال

ردیف

نان و نام خانوادگی

ناحیه

صحت تلفظ و فصاحت  الفاظ و عبارات

صوت

لحن

آداب،شرایط و اجرای ممتاز

جمع امتیاز

رتبه

1

حسین محبی

ابهر

10

26

29

10

75

اول

2

مرتضی حیدری

ماهنشان

7

31.5

26

10

74.5

دوم

3

محمد حسین توحیدلو

ایجرود

9.5

24

19

9.5

62

---

4

سهیل حنیفه لو

خرمدره

8

21.5

20.5

9

59

---

5

علی اکبری

سلطانیه

9

19

16

9

53

---

6

حمیدرضا کردلو

زنجان

9

18

13.5

9

49.5

---

7

رضا برقراری

خدابنده

10

16

13

9

48

---

8

مهدی امینی

زنجان

9

13.5

14.5

8

45

---

9

حسین محمدی

ایجرود

9

16

10

9

44

---

10

امیر محمد مرادی

خرمدره

7

15

10

8

40

---

 

خواندن 187 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
کد: 391
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family